Οι συνεργάτες μας

Τι είναι η Γεωργία Ακριβείας

Γεωργία Ακριβείας (PrecisionAgriculture) είναι μια νέα μέθοδος διαχείρισης των αγρών, σύμφωνα με την οποία οι εισροές (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόρος, νερό άρδευσης) και οι καλλιεργητικές πρακτικές εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους και των καλλιεργειών, καθώς αυτές διαφοροποιούνται στον χώρο και στον χρόνο (WhelanandMcBratney, 2000).

Ποιοι είναι οι στόχοι

Οι κύριοι στόχοι της Γεωργίας Ακριβείας είναι:

  • η αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών
  • η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
  • η πιο αποδοτική χρήση των αγροχημικών
  • η εξοικονόμηση της ενέργειας
  • η προστασία του εδάφους και των νερών από την ρύπανση

Ιστορία

Η ιδέα της διαχείρισης τμημάτων του αγρού σαν ξεχωριστή μονάδα δεν είναι καινούργια. Αν σκεφτεί κανείς ποια είναι η μικρότερη περιοχή που μπορεί να διαχειριστεί, αυτή μπορεί να είναι κάθε φυτό ξεχωριστά και το έδαφος που επηρεάζει την ανάπτυξή του. Αυτό ακριβώς έκαναν οι γεωργοί τα παλαιότερα χρόνια, όταν έσπερναν με το χέρι κάθε φυτό. Σήμερα, επειδή έχουν αυξηθεί οι καλλιεργούμενες εκτάσεις λόγω των δυνατοτήτων που έδωσε η εκμηχάνιση, για να γίνει διαχείριση σε επίπεδο φυτού χρειάζεται αναπτυγμένη τεχνολογία. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της Γεωργίας Ακριβείας.