Γεωργία Ακριβείας

Συστήματα Ασφαλείας

Δομημένη Καλωδίωση 

Ασύρματη Τηλεφωνία και Internet

Η Γεωργία Ακριβείας επιτρέπει το σύγχρονο καλλιεργητή να διαχειρίζεται το χωράφι του σε σημεία μικρότερης κλίμακας από αυτή του αγροτεμαχίου. Βασίζεται σε τεχνολογίες και μέσα που αρχικά καταγράφουν με ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση του αγροτεμαχίου, στη συνέχεια διαχειρίζονται τα δεδομένα και τελικά εφαρμόζουν τις εισροές καλύπτοντας χωρικά και χρονικά ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σημείου του αγροτεμαχίου.

Παγκόσμια Συστήματα Καθορισμού/Εντοπισμού Θέσης (GPS)

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

Συστήματα μεταβλητών εφαρμογών (VRA ή VRT)

Συστήματα παρακολούθησης αποδόσεων (Yield Monitoring System)

Τηλεπισκόπηση

Αισθητήρες καλλιεργειών και εδάφους

Αυτοματοποιημένα συστήματα πλοήγησης

 

Συστήματα Ασφαλείας

H εταιρεία AV Tech είναι μια εταιρία με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των ηλεκτρονικών εφαρμογών και εγκαταστάσεων. Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή , διάθεση και εγκατάσταση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας όπως συστήματα ασφαλείας, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV), επαγγελματικά ηχητικά συστήματα , εξειδικευμένους αυτοματισμούς και τηλεφωνικά κέντρα..

Δομημένη Καλωδίωση

Με τον όρο Δομημένη Καλωδίωση εννοούμε την εγκατάσταση καλωδίωσης ενός δικτύου φωνής-δεδομένων που βασίζεται σε Διεθνή πρότυπα (όπως ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β, ΙSΟ11801,ΤΙΑ 569 κλπ.) και είναι εύχρηστο ως προς την διαχείρισή του. H AV Tech έχει πολύχρονη εμπειρία στην δημιουργία δικτύων Δομημένης Καλωδίωσης.

Ασύρματο Internet

Η υπηρεσία αυτή της AV Tech, απευθύνεται σε οικιακούς χρήστες όπου παρέχει πραγματικές ταχύτητες 20 Mbps. Σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, με ευελιξία και κατόπιν μελέτης, τους παρέχει τις ταχύτητες που επιθυμούν ανάλογα με τις ανάγκες τους, φθάνοντας τα 100 Mbps αλλά και πολύ περισσότερα (έως και 500Mbps), εφόσον τα χρειάζονται.