Ας συστηθούμε

Σχετικά με εμάς

Η Αvtech ιδρύθηκε το 2010 με όραμα την τεχνολογική εξέλιξη όχι μόνο στα συστήματα ασφαλείας αλλά και στον τομέα της γεωργίας. Η συνεχής εργασία και εξειδίκευση μεγάλωσαν την όμαδα της Avtech που έχει ως ιδανικά την εξέλιξη και την αξιοπιστία.

Τα ιδανικά της εταιρείας μας

ΙΔΕΕΣ

Δεσμευση

Δέσμευση, για δια βίου εκπαίδευση, ανέλιξη & βελτίωση

Ποιοτητα

Σύγχρονη και υψηλής ποιότητας υλικά & υπηρεσίες

Τεχνολογια

Τεχνογνωσία & καινοτομία

Συνεπεια

Ακεραιότητα, σε κάθε εμπορική και μή σχέση και επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές