Ο ορισμός ενός συστήματος ασφαλείας βρίσκεται στο όνομά του. Είναι κυριολεκτικά ένα μέσο ή μια μέθοδος με την οποία ασφαλίζεται το χώρο σας μέσω ενός συστήματος συναγερμού με τα εξαρτήματα και τις συσκευές που χρειάζονται για να σας προστατέψουν από τους διαρρήκτες και άλλους πιθανούς εισβολείς στο σπίτι.

Ένας συναγερμός στο σπίτι περιλαμβάνει:

1.Έναν πίνακας ελέγχου, ο οποίος είναι ο κύριος ελεγκτής του συστήματος ασφαλείας ενός σπιτιού.

2.Αισθητήρες πόρτας και παραθύρων.

3.Αισθητήρες κίνησης, τόσο εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί.

4.Ενσύρματες ή ασύρματες κάμερες ασφαλείας.

5.Μια σειρήνα.

6.Μια πινακίδα αυλή ή στην κεντρική πόρτα της οικίας μας που να ενημερώνει ότι ο χώρος προστατεύεται.