Τα συστήματα πυρανίχνευσης κρίνονται απαραίτητα για την προστασία της ζωής, αλλά και της περιουσίας μας.Τα πλήρως επεκτάσιμα συστήματα πυρανίχνευσης καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες. Απο οικιακούς χώρουμε και επαγγελματικούς χώρους, μεχρι και βιομηχανικά κτήρια. Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας ή μπορούν α δικτυωθούν για να αποτελέσουν ένα μεγαλύτερο ενιαίο σύστημα για ομαλή εκκένωση και περιορισμό πιθανών ζημιών.