Ακροφύσια Ψεκασμού Ζώνης

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.teejet.com/CMSImages/TEEJET/documents/catalogs/banding_nozzles-m.pdf

Drift Guard Even Flat Spray Tips

Full Cone Spray Tips

Even Flat Spray Tips

Air Induction Even Flat Spray Tips

Ceramic VisiFlo® Spray Tips

Banding and Directed Spray Nozzles

VisiFlo® Hollow Cone Spray Tips

Even Flat Spray Tips