Ακροφύσια Ψεκασμού Αέρος

 

40VisiFlo® Hollow Cone Spray Tips

Disc-Core Type Hollow Cone Spray Tips

Hollow Cone Spray Tips

 

 

 

 

 

 

 

VisiFlo® Hollow Cone Spray Tips

 

 

 

 

 

 

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.teejet.com/CMSImages/TEEJET/documents/catalogs/air_blast_nozzles-m.pdf